Contact Us | Alumni Associations | BeidaRen | Update Your Contact Info | Links | | New Site
2007-06-05
 
Honor Roll of Donors 2006
PKUEF(USA)
  
    无标题文档

Name

Chinese Name

Category

Department

Enrollment

$500,000 and above

 

 

 

 

Leo Koguan Foundation ( USA )

廖凯元基金会

 

 

Kavli Foundation

科维理基金会

 

 

 

 

 

 

 

$250,000 to 499,999

 

 

 

 

J.T.Tai & Co. Foundation, Inc.

戴基金会

□◇

 

 

 

 

 

 

 

$100,000 to 249,999

 

 

 

 

Yoke Mo/Ngoc U Mo

毛李蕴玉

 

 

Widjaja, Franky, Mr & Mrs.

黄荣年夫妇

 

 

 

 

 

 

 

$25,000 to 49,999

 

 

 

 

Choong, Philip/Choong, Hsia

钟赐贤 / 夏晓岚

□△

 

 

GE Foundation

通用电气公司基金会

 

 

 

 

 

 

 

$5000 to 9,999

 

 

 

 

Patrick A. Randolph, Jr. Fund

帕特里克•伦道夫

 

 

Wang, Sang S

王山 / 王家蓉

 

 

Zou, Zhou

邹舟

Physics

1979

 

 

 

 

 

$1000 to 4999

 

 

 

 

Xu, Tao/Jiang, Yanling ﹡

徐韬 / 蒋燕玲

●◆

Stomatology

1977

Xu Zhihua ﹡

许志华

Physics

1986

Shao, Zheng ﹡

邵铮

〇□

 

 

Pan Zhaoming

潘兆明

□■

Chinese

1952

Xu, Frank Guangzhao

徐光照

Physics

1986

Sun, Chuan

孙川

Chinese

1991

8203/20 members

 

 

 

Chen, Chaomei/Wu, Yu

陈朝梅

 

 

Yang, Guohua

杨国华

Economics

1990

Hsu, Shu-Kan/Yang, Yvonne I-Ying

许淑淦 / 杨依颖

 

 

Chou, Cloudman Yunhan

周云汉

□●◆

English

1955

Xu, Ying ﹡

徐鹰

Physics

1988

Huang, Christopher

黄鑫

□■

Economics

1990

Chen, Yigong

陈亦功

Biology

1988

Luo, Yanan

罗亚南

Biology

1984

SV PRC CC0

硅谷国庆委员会

 

 

Tang, Yi/Yang, Hong

汤漪 / 杨洪

Physics/Economics

1980/1981

Wang, Ling-chi

王灵智

 

 

Wang, Xianping/Cui, Linlin

王献平 / 崔琳琳

Law

1979

Yang, C. Daniel

杨常青

■□

Chemistry

1980

 

 

 

 

 

$500 to 999

 

 

 

 

Guo, Shengbei

郭胜北

Computer Science

1986

Zou, Gang ﹡

邹钢

Physics

1988

Zhao, Ming

赵明

Space Physics

1986

Cai, Yong

蔡勇

Physics

1982

Ma, Zili

马自力

Physics

1982

Yao , Zhengui/Tian Yunchao

姚振贵 / 田运超

◆〇

Chemistry

1982

Deng, Robert(Hang Deng's son)

邓航之子

Mechanics

1980

Fan, Wei

樊伟

Stomatology

1977

Wang, Yuzhong/Yue, Kaizhi

 

 

 

Canguo Li

李灿国

Physics

1977

Chen, Jianbin/Shao, Binbin

陈建斌 / 邵斌斌

Math/Biology

1983/1984

Han, Xiaozhe/Wang, Li

韩晓哲 / 王莉

Stomatology

1992

Liang, Xujun

梁续军

Math

1983

Lin, Douglas

林潮

 

 

Liu, Bing

刘兵

Stomatology

1986

Ting-Shun Wu

吴廷训

 

 

Wang, Hao

王浩

Physics

1988

Zhang, Yingru/Ji, Dabo

张应如 / 纪大波

 

 

$100 to 499

 

 

 

 

Cheng, Yuan/Ruan Shaomei

程沅 / 阮韶梅

Computer Science/Law

1987/1988

Cong, Rong

从戎

Statistics

1992

Hu, Yue

胡越

Physics

1977

Jiang, Yanling/Jiang, Mei/Xu, Tao

蒋燕玲 / 蒋玫 / 徐涛

Stomatology

1977

Jin, Ying

金璎

Chinese

 

Kan , Rui

阚睿

Physics

1980

Liang, Song

梁松

Computer Science

1986

Liu, Cheng

刘诚

Biology

1984

Liu, Shensheng

刘沈生

Economics

1977

Xu, Xin

徐欣

Pharmaceutical

1977

Zhu, Hang

朱杭

Math

1981

Zhu, Jiang

朱江

Math

1995

Zhu, Xiaodong

朱小冬

Math

1985

Zhu, Yanguang

朱延光

Economics

1978

Zhang, Youxue/Xu, Zhengjiu

张有学 / 徐政久

●★

Geology/Chemistry

1977/1977

Tianjian Huang/Zhen Yuan ﹡

黄天健 / 袁贞

 

 

Li, Peter Xiaohu ﹡

李小虎

 

 

Li, Yu

李昱

Physics

1988

Wang, Hongxin

王红欣

 

 

Wei, Guoheng

韦国恒

Physics

1988

Xu, Jiayi

许家移

〇□

Tech. Physics

1991

Yu, Bin

余斌

Physics

1988

Mei Hong/Youheng Shu ﹡

洪梅 / 舒幼恒

 

 

Xu, Jean

许江彦

Medical

1979

Changhong Wan/Huiling Piao ﹡

万长虹 / 朴慧玲

 

 

Zhang, Zhongqi/Wang, Rong ﹡

张忠起 / 王蓉

 

 

Feng, Jun

冯君

 

 

Gao, Ping

高平

Law

1980

He, Qin/Yang, Xiaojun

何沁 / 杨晓骏

Library

1988/1992

Hu, Yining/Chen, di

胡亦宁 / 陈蒂

 

 

Li, Huaixi

李怀玺

Mechanics

1980

Li, Qinmin/Li, Meng

李钦敏

 

 

Ma, Yong/Yang, Yanan

马勇 / 杨雅男

□〇

Physics

1988

Meng, Shuang

孟双

Physics

1988

Moy, Kwok Ming

梅国明

Medical

1953

Qiu, Regina Qi

邱奇

 

 

Yu, Guoliang/Wei, Yingfei

余国良 / 卫颖飞

 

 

Zhou, Hong

周洪

Physics

1988

AnnHua Chinese School

安华中文学校

 

 

He, Mengtao Pete

何孟弢

 

 

Yang, Jane Jie

杨洁

 

 

Lan, Sikun

蓝思堃

Math

1984

Pan, Wenwei

潘文伟

Space Physics

1984

Ruan, Li

阮力

Int'l Relations

1980

Shi, Xudong

施旭东

Chinese

1962

Liu, Cheng

刘成

 

 

Chunhui Liu/Jianhua Yan

刘春晖 / 颜建华

 

 

Kang, Renyue/Gong, Jiansheng

康仁玥 / 巩健生

 

 

Li, Xiuling/Lu, Yi

李秀玲 / 陆艺

 

 

Xu, Xianping/Zhang, Haiyan

徐献平 / 张海雁

 

 

Caring dental Center PLLC

 

 

 

Chen, Dongxue

陈冬雪

 

 

Chen, Jie

陈杰

History

 

Chen, Xiaoying

陈晓莺

 

 

Chen, Yi

陈弈

 

 

Chen, Zehao

陈泽浩

 

 

Cong, Yuanhua

 

 

 

Dou, Changlin

窦昌林

 

 

Fu, Charlotte X.

傅小双

Law

1980

Gao, Chao

高超

Computer Science

1973

Gao, Man

高漫

 

 

Gao, Yuan

高源

 

 

Guan, Zhiqiang

官志强

 

 

Han, Bin

韩彬

 

 

Hu, Jingshan

胡静珊

Biology

 

Huan, Shuye

郇舒叶

Law

 

Huang, Yu

黄昱

Mechanics

 

Jeff Chow

 

 

 

Lei, Shuyu

雷述宇

 

 

Li, Jing

李靖

Biology

1980

Li, Qian

李倩

 

 

Li, Xilin

李玺林

 

 

Li, Xingquan

李星泉

Physics

1986

Lin, Hong(Tony)

林宏

Physics

1981

Liu, Jianquan

刘涧泉

 

 

Liu, Lili

刘丽丽

Biology

1984

Liu, Yi

刘毅

Physics

1980

Liu, Zhigang

刘志刚

Physics

1988

Long, Kai

龙凯

 

 

Lu, Xiaofeng

卢晓峰

 

 

luo, Jianying

罗建英

 

 

Miller, Wendy(Tian, Wen)

田雯

Int'l Politics

1984

Peng, Cheng

彭程

Physics

1996

Peng, Danping

彭大平

 

 

Qiu, Ziqiang

邱子强

Physics

1980

Shen, Yongming(Edward)

沈永明

Law

1981

Song, Benbo/Wang, Xuwei

宋本波

 

 

Song, Yun

宋耘

 

 

Wang, Everett Xiaolin

王小林

 

 

Wang, Ke

王珂

English

1985

Wang, Zhuo

王卓

 

 

Wei, Wensheng

魏文胜

 

 

Xu, Xiaoling

徐晓苓

Biology

1979

Xu, Zheng

许诤

 

 

Xue, Victor Weige

薛维珂

 

 

Zhang, Hui

张辉

 

 

Zhang, Jianhui

张建辉

 

 

Zhang, Zhiyi

章志毅

Math

1984

Zheng, Weigong

郑为工

 

 

Zhu, Minyao

朱敏耀

 

 

 

 

 

 

 

$48 to 99

 

 

 

 

Zheng, Zugeng

郑祖庚

Computer Science

1981

Lee, Xuan

李萱

 

 

Cui, Xiao Mei

崔晓梅

Stomatology

1979

Li, Xu

李旭

 

 

Liu, Hongsheng

刘宏胜

Stomatology

1992

Liu, Xinyan

刘昕燕

Stomatology

1990

Qiu, Zhibin

仇志斌

Stomatology

1978

Zhao, Gang

赵刚

Physics

1988

Zhu, Ji

 

 

 

Zhanjun, Ying

 

 

 

 

□ Scholarship

△ Endowment/Fund

〇 School/Department

◇ Research

★ Unrestricted

◆ Infrastructure

﹡ Matching Gift

■ Love Beida

● Others

 


From:
Related Information
 
All Rights Reserved by Peking University Education Foundation (USA).
E-mail: info@pkuf.org