Contact Us | Alumni Associations | BeidaRen | Update Your Contact Info | Links | | New Site
2005-06-15
 
Honor Roll of Donors 2002
  
    

Amount

Last Name

First Name

Class

State

 $50,000 and above

J.T.Tai & Co. Foundation, Inc

 

 

 

 $25,000 to $49,999

Mr. & Mrs. Philip and Shaw -Lwan Hsia Choong

 

 

 

$1,000 to $2,999

Sanchez

Yue Hu & Juan L Sanchez

‘77

MA

Tan

Ting

 

CA

Cao

Yong

‘87

MA

Niu

Qian

‘77

TX

Li

Meng

‘92

MA

Shi

Betty Xudong

‘62

CA

Sun

Feng & Jinghua Cao

‘95

GA

Yin

Dah Y

 

CA

Wu

Jian & Xuening Wu

’77

TX

Cheng

Jiping

’77

MA

Luo

Weili

’77

FL

$500 to $999

Gao

Xiaoping

’77

CA

Wang

Yuzhong

’77

CA

Zhang

Xiaonan

’77

CA

Xi

Xiaoxing

’77

PA

Li

Canguo

’77

CA

Lu

Dan

’77

NC

Wang

Shiguang & Mingling Chen

’77

CA

Hu

Yuanhui

’77

MA

Cao

Yue

’77

MI

Huang

Min

’77

MI

Wu

Qian

’77

CO

Chen

Xuelei

‘91

CA

Liu

Jun

‘91

MO

Feng

Jiu

‘87

NY

Bai

Jianming

’77

NY

$250 to $499

Chen

Guang

‘99

IL

Zhou

Qiao

‘87

IL

Guo

Min & Guoyan Zhou

‘88

IL

Anonymity

 

 

IN

Xie

Yahong

’77

CA

Hua

Zonglu

’77

NY

Tang

Pinfang

’77

TX

Liu

Tao

‘95

UT

Zheng

Xiaoguang

‘91

WA

$100 to $249

Chen

Huxiong

’77

CA

Wen

Fang

‘89

CA

Wang

Yunyan

‘91

MA

Xie

Qianghua

 

AZ

Wang

Keyang

‘87

TX

Gao

Ping

 

CA

Zhao

Tiemin & Shuye Huan

 

CA

Zhang

Nanyun

‘90

MA

Yen

Clifford

 

NY

Anonymity

 

 

MA

Wang

Yuan

 

CA

Huang

Libai

 

NY

Tang

Dezheng

 

WA

Zhao

Rong

‘95

TX

Xu

Min

‘91

NC

Zhou

Yukun

‘96

CANADA

Jiang

Pengcheng

 

CA

Chen

Guoqiang

‘90

MN

Li

Huaixi

 

CA

Gao

Song

 

MA

Wang

Hansheng

‘92

PA

Dong

Yan

‘94

NY

Zhang

Xin-Yu

 

WI

Feng

Yanfei

‘92

IA

Fan

Ti

 

WA

Xu

Zheng

 

CA

Ruan

Xuejin & Jun Zhang

 

MN

Yin

Yue

 

CA

Wang

Jingbo

 

NY

Xu

Gang

‘89

MD

Xu

Xueqing & Fan Yang

‘90

IL

Ye

Yanlin

 

NH

Anonymity

 

 

MA

Zhang

Xuehu

 

MA

Wang

Huan

 

NY

$1 to $99

Sang

Liyun

‘97

WA

Luo

Shujin

‘95

MD

Dai

Lanqing

‘90

WA

Luo

Jun

 

MN

Gao

Ying

‘99

CT

Huang

Xin

 

RI

Chen

Chen

 

TX

Min

Zheng & Jiang Huang

 

IA

Wei

Yen

 

 

Liu

Xia

‘94

LA

Chen

Jian

‘91

UT

Xu

Hao

‘97

CA

Xia

Lili

 

MA

Pan

Chanjuan

 

NY

Zhou

Shuli

‘90

CA

Zhu

Yaxu

 

NJ

Li

Ling

95

GA

Wang

Yi

 

NY

He

Zhou

 

SC

Li

Fu

 

CA

Wang

Jin

‘91

CA

Hu

Xiaojiang

‘88

MA

Ding

Yongwang

‘91

MN

Li

Xu

 

MI

Li

Yipeng

 

OH

Zhu

Di

 

MA

Wen

Yu

 

MA

Ye

Wen

 

MI

Yan

Aixin

‘96

NY

Xu

Hongwu

 

NY

Li

Wen

 

NY

Bao

Jianwen

 

London UK

Guan

Qunying

‘94

NJ

Ding

Li

‘94

MD

Song

Zhuang

 

PA

Tang

Shou & Ming Bi

 

CA

Yang

Li

‘94

TX

Ding

Xinli

 

OR

Su

Wang

‘89

NY

Li

Hao

 

WA

Dong

Kevin

 

IL

Jiao

Xiangmin

 

IL

Wang

Jingliang

‘90

NY

Luo

Weidong

 

CA

Yan

Bingcheng

 

WA

Lei

Kai

 

CA

Zhang

Xi

 

MA

Jiang

Da

 

NC

Xin

Bin

‘91

UT

Liu

Qiong

‘97

MI

Xuan

Guangchi

 

DE

Cai

Xinyu

 

NC

Li

Weihong

 

NY

Wang

Xiaofei

 

IN

Qian

Qiongwei

 

MA

Ji

Lei

 

PA

Mao

Runying

 

WA

Chen

Hui

 

MD

Liang

Han

‘97

NJ

Jiang

Hua

‘91

WA

Li

Ji

 

OH

Liu

Qiang

‘91

WA

Pei

Chunsheng

 

AZ

Tie

Haixin

 

CA

Zheng

Wei

 

WA

Xu

Yan

 

PA

Chen

Junye

 

NT

Zhou

Ling

 

NY

Wu

Qian

 

NC

Zhan

Xiaowei

 

CA

LI

Di

‘90

MA

Wu

Qiang

 

IL

Han

Haiyun & Wenday

 

MN

Ding

Li

 

FL

Hong

Rui

 

MA

Zhang

Xigao

 

MN

Jiang

Hong

 

NC

Chen

Jin C

 

NY

Gao

Jing

 

MA

Ma

Shisong

 

IL

Zhou

Liang

 

IL

Jiang

De-En

 

CA

Li

Kun

 

MO

Hu

Zhaoxia

 

IL

Shen

Lixin

 

LA

Yu

Guang

‘90

NY

Liu

Yong

 

TX

Zhao

Jianfei

 

OR

LU

Kerr-hsin

 

WI


From:
Related Information
· Honor Roll of Donors 2012
· Honor Roll of Donors 2011
· Honor Roll of Donors 2010
· Honor Roll of Donors 2009
· Honor Roll of Donors 2008
 
All Rights Reserved by Peking University Education Foundation (USA).
E-mail: info@pkuf.org